இன்பம்


[ அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு.] பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும், பிறந்த பின்னர் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் உண்பது நாழி உடுப்பது இரண்டே உறைவிடம் என்பது ஒன்றே என, உரைத்து வாழ்ந்தோம். உழைத்து வாழ்வோம் தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா எனும் நன் மொழியே நம் பொன் மொழியாம் போரைப் புறம் தள்ளி பொருளை பொது வாக்கவே அமைதி வழி காட்டும் அன்பு மொழி அய்யன் வள்ளுவரின் வாய் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் ஓர் அறிவு முதல் ஆறறிவு உயிரினம் வரையிலே உணர்ந்திடும் உடல் அமைப்பை பகுத்து கூறும் ஓர் அறிவு முதல் ஆறறிவு உயிரினம் வரையிலே உணர்ந்திடும் உடல் அமைப்பைப் பகுத்து கூறும் ஒல்காப் புகழ்த் தொல்காப்பியமும், ஒப்பற்ற குறள் கூறும் உயர் பண்பாடு ஒலிக்கின்ற சிலம்பும் மேகலையும் சிந்தாமணியுடனே வளையாபதி குண்டலகேசியும் ஆ ஆ ... செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழி, செம்மொழி, தமிழ் மொழி ஆ ஆ தமிழ் மொழியாம்.. கம்ப நாட்டாழ்வாரும் கவி அரசி அவ்வை நல்லாளும் எம்மதமும் ஏற்றுப் புகழ்கின்ற எம்மதமும் ஏற்றுப் புகழ்கின்ற எத்தனையோ ஆயிரம் கவிதை நெய்வோர் தரும் புத்தாடை அனைத்துக்கும் வித்தாக விளங்கும் மொழி செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் ஆஆஅ அகம் என்றும் புறம் என்றும் வாழ்வை அழகாக வகுத்து அளித்து , ஆதி அந்தமில்லாது இருக்கின்ற இனிய மொழி.. ஓதி வளரும் உயிரான உலக மொழி. ஓதி வளரும் உயிரான உலக மொழி. நம்மொழி, நம்மொழி.. அதுவே.. செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் தமிழ் மொழி, தமிழ் மொழி, தமிழ் மொழியாம் ... செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் தமிழ் மொழியாம்.. தமிழ் மொழியாம்.. தமிழ் மொழியாம் செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம் தமிழ் மொழியாம் , எங்கள் தமிழ் மொழியாம். தமிழ் மொழியாம் , எங்கள் தமிழ் மொழியாம். செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம்.. வாழிய வாழியவே .. தமிழ் வாழிய வாழியவே.. வாழிய வாழியவே .. தமிழ் வாழிய வாழியவே.. செம்மொழியான தமிழ் மொழியாம்.. பாடல் : கலைஞர் கருணாநிதி. இசை : ஏ.ஆர்.இரகுமான். இயக்கம் : கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்.

0 comments:

Post a Comment

Translate